Właściciele

lek. stom. Monika DAWIEC
specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji
 
Asystent dydaktyczny Zakładu Propedeutyki Stomatologii Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
Specjalista w Poradni Ogólnostomatologicznej
Akademickiego Centrum Stomatologii w Bytomiu
 
dr n. med. Grzegorz DAWIEC
specjalista chirurgii stomatologicznej
 
Rozprawa doktorska na temat: „Ocena przydatności wolnozmiennych pól magnetycznych w chirurgii stomatologicznej”
 
Studia podyplomowe z kosmetologii lekarskiej z medycyną estetyczną na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach – certyfikat umiejętności
 
Specjalista w Poradni Chirurgii Stomatologicznej w Zabrzu Akademickiego Centrum Stomatologii w Bytomiu
 
Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Lekarskiej
 
Asystent badawczo-dydaktyczny Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Chirurgii Głowy i Szyi Katedry Chirurgii Dziecięcej WNMK ŚLąskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
Starszy asystent Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej z Pododziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Dzieci GCZD w Katowicach
 
Członek Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Życia