O nas

W 2005 roku otworzyliśmy gabinet, mieszczący się w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 18, gdzie prowadziliśmy pierwszą grupową praktykę stomatologiczną.            Z biegiem lat, zdecydowaliśmy się na powiększenie zespołu personelu ze względu na rosnące zapotrzebowanie na nasze usługi oraz większą dyspozycyjność  czasową wobec pacjentów, którym oferujemy kompleksową opiekę stomatologiczną na najwyższym poziomie.

Zespół lekarzy naszego gabinetu to kadra doświadczonych profesjonalistów, wytrwale dążących do zaspokojenia indywidualnych potrzeb pacjentów. Tworzą go specjaliści z zakresu: stomatologii zachowawczej i endodoncji, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, protetyki stomatologicznej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz dietetyki. Od lat współpracujemy także z lekarzami z innych gabinetów np. w zakresie endodoncji, chirurgii jamy ustnej oraz eliminacji zaburzeń czucia w obszarze nerwu zębodołowego dolnego czy językowego.

Staramy się nieustannie podnosić nasze kwalifikacje zawodowe i naukowe m.in. publikując artykuły w fachowych czasopismach krajowych i zagranicznych. Ponadto, prowadzimy kursy dla lekarzy z zakresu endodoncji, chirurgii stomatologicznej, a także sterowanej regeneracji kości.

Działamy z poczuciem misji i potrzebą pomocy innym. Wychodzimy z założenia, że satysfakcja i zadowolenie naszych Pacjentów, to najlepsza wizytówka naszej placówki. Obejmujemy ich kompleksową opieką w zakresie problemów, z którymi pojawiają się w naszych gabinetach. Staramy się zawsze uświadamiać    i informować o procedurach leczenia i możliwościach zapobiegania podobnym problemom stomatologicznym w przyszłości.

W zeszłym roku zmieniliśmy lokalizację naszego gabinetu na terenie miasta Bytomia, co wiązało się z możliwością rozwoju naszych planów zawodowych oraz stworzenia lepszej dostępności i dogodności pod względem lokalowym dla naszych Pacjentów. Nasza nowa placówka mieści się obecnie przy ul. Witczaka 49/15.

Prowadzenie Pacjenta stomatologicznego coraz częściej wymaga konsultacji i stworzenia planu diety przez specjalistę dietetyka pod kątem uzupełniania niedoborów składowych struktury zębów, dziąseł, błony śluzowej czy stanu języka. Wychodzimy naprzeciw tym wyzwaniom, jako jedni z pierwszych                    i nielicznych w Polsce, wprowadzamy do zakresu naszych usług możliwość wielospecjalistycznego leczenia stomatologicznego w połączeniu               z dietetyką.

Udzielamy również porad i sprawujemy opiekę nad Pacjentami po przebytej radioterapii obszaru głowy i szyi, którzy borykają się z suchością jamy ustnej     i poszukują metod stymulujących powrót do prawidłowego wydzielania śliny.

W naszej działalności nie zapominamy o najmłodszych Pacjentach. W naszej placówce konsultujemy i leczymy ich od okresu noworodkowego do później starości. Ponadto, posiadamy doświadczenie w leczeniu osób niepełnosprawnych w znieczuleniu dożylnym, w tym również dzieci.

Potwierdzeniem naszych kompetencji są liczne certyfikaty i wyróżnienia, którymi w ostatnich latach nas uhonorowano.